Om os

Parcelforeningen HolmeParken forener 80 etplans-rækkehuse på Holme Parkvej i Aarhus – nærmere bestemt de ulige husnumre fra 1 til 141.

Foreningen er stiftet i 1985 og er en af 7 parcelforeninger, der tilsammen udgør den overordnede grundejerforening Holme Syd.

Foreningen arbejder på at Holmeparken skal være et rart sted at bo for os alle, og at vores område fremstår rent, pænt og attraktivt. Dette sker især gennem varetagelse af fælles opgaver som vedligeholdelse af fællesarealer, snerydning på fællesveje om vinteren, forskellige aktiviteter og en årlig generalforsamling.

Det årlige kontingent for det obligatoriske medlemskab er fra 2018 på kr. 2.000,- der forfalder i 2 rater à kr. 1.000,- hvert år den 1. maj og 1. november.

Parcelforeningen Holmeparken har CVR-nummer: 36252901