GF Holme Syd

GF Holme Syd er en forkortelse for Grundejerforeningen Holme Syd, eller i daglig tale “den overordnede grundejerforening”.
Det er den organisation, der samler 6 parcelforeninger i vores område, og hvis ansvarsområde primært er pasning af de fælles arealer, der ligger uden for parcelforeningernes områder – dvs. stamvejen, søen, hovedstierne og det store engområde mellem Holme Parkvej og Madsbjergparken:

De 6 parcelforeninger er disse:

Parcelforeningen Jelshøj
184 boliger (Holme Parkvej – husnumre 145 – 471 og 266 – 342
Bestyrelsesmedlem – Frank Arberg (Formand)
Bestyrelsesmedlem – Leif Thomsen

Parcelforeningen Madsbjergparken
36 boliger (Madsbjergparken – husnumre, 1 – 23 og 2 – 46)
Bestyrelsesmedlem – Carsten Hoeg ( Næstformand)

Parcelforeningen HolmeParken
80 boliger (Holme Parkvej – ulige husnumre, 1 – 141)
Bestyrelsesmedlem – Peter Svenné Schmidt (Sekretær)

Grundejerforeningen Holme Parkvej af 1987
46 boliger (Holme Parkvej – lige husnumre, 172 – 262)
Bestyrelsesmedlem – Diana Mønniche Eriksen (Kasserer)

Parcelforeningen Holme Bjerge
49 boliger (Holme Parkvej – lige husnumre, 2 – 72 og 146 – 170)
Bestyrelsesmedlem – Steen G. Hansen

Parcelforeningen Holme Parkvej af 1990
40 boliger (Holme Parkvej – lige husnumre, 74 – 144)
Bestyrelsesmedlem – Peter Corneliussen

Nedenfor ses referatet fra de seneste bestyrelsesmøder i GF Holme Syd:
Referat fra GF Holme Syd møde 19. september 2019
Referat fra GF Holme Syd møde 24. april 2019
Referat fra GF Holme Syd møde 6. februar 2019