Det officielle

De officielle dokumenter regulerer parcelforeningens virke og beboernes muligheder i vores dejlige område.

Først og fremmest handler dette op foreningens vedtægter, der i senest gældende udgave ses her:

Vedtægter Parcelforeningen Holmeparken

Herudover reguleres vores område af en tinglyst deklaration fra 1984, der bl.a. fastlægger krav til ensartethed af bebyggelsen:
Tinglyst Deklaration 1984

Nogle af deklarationens bestemmelser omkring farvevalg blev dog blødt lidt op i juni 1996 efter generalforsamlingsbeslutning
og efterfølgende tilladelse fra Bygningsinspektorat Syd:
Farvevalg i Holmeparken

Bag det hele ligger 2 lokalplaner fra 80’erne:

Lokalplan 45 for hele det sydlige Holme-område:
Aarhus Kommunes Lokalplan 45

Lokalplan 112 for netop Parcelforeningens område:
Aarhus Kommune Lokalplan 112

 

Det årlige kontingent for medlemskab er i 2018 på kr. 2.000,- pr. husstand, der forfalder i 2 rater à kr. 1000,- hvert år den 1. maj og 1. november.

Parcelforeningen Holmeparken har CVR-nummer: 36252901